Polityka prywatności Grupa No Problem

Szanowny Pracowniku,

z dumą informujemy, że dostosowaliśmy naszą działalność do wymogów jakie stawia przed nami Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z poniższym dokumentem. Opisuje on w jaki sposób dbamy o Twoje dane, jakie są cele oraz zasady ich przetwarzania oraz w jaki sposób możesz nam pomóc w ich ochronie.

 

 

I. Definicje

Administrator (My)

Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala zbiera, przechowuje oraz ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

 

Odbiorca danych osobowych

Oznacza osobę fizyczną lub prawną lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe.

 

Dane osobowe

Oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Zgoda na przetwarzanie

Wszelkie dane osobowe posiadane przez Grupa No Problem pobierane są za zgodą i aprobatą osób, których dotyczą i są niezbędne do wykonania usługi. Rodzaj danych różni się w zależności od celu ich pobierania.

 

 

II. Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych jest No Problem Łukasz Bartczak, z siedzibą w Szczecinie (70-513) przy ul. Małpolskiej 5/11.

 

 

III. Jakie dane i w jakich celach przetwarzamy?

W celu realizowania naszych usług przetwarzamy dane osobowe zakwalifikowane jako dane zwykłe (nie wrażliwe). Rodzaj danych: imię i nazwisko, adres, numer identyfikacyjny, dane kontaktowe. Administrator nie pobiera i nie przetwarza danych o szczególnym charakterze.

Dane, które pobieramy służą nam do realizowania usług rekrutacji, zatrudnienia oraz realizowania umów. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązeków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, ubezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą. Twoje dane przetwarzamy również w celu realizowania usług rekrutacyjnych oraz doradczych.

 

 

IV. Komu udostępniamy Twoje dane?

Odbiorcami danych osobowych są lub mogą być podmioty: obsługujące nasze systemy informatyczne, podmioty świadczące usługi IT, prawne oraz kadrowo – księgowe oraz dostarczające oprogramowanie do obsługi organizacji w tym dostawca usług hostingowych.

Przede wszystkim są to jednak potencjalni pracodawcy, którym przesyłamy Państwa dane jako kandydatów do pracy. Wszystkie podmioty znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 

V. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

W zależności od rodzaju danych oraz rodzaju świadczonych usług czas przechowywania danych będzie różny.
Dane osobowe pracowników przechowywane są na czas określony przez odpowiednie ustawy (o ubezpieczeniach społecznych, o rachunkowości)
Dane osobowe zawarte w formularzu na stronie www oraz w przesłanym CV przechowujemy przez okres trwania rekrutacji, na potrzeby której zostały przesłane, a następnie do czasu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
Jeżeli chcecie Państwo abyśmy mogli kontaktować się z Państwem przede wszystkim w celu przedstawienia nowych ofert pracy za pośrednictwem telefonu albo adresu e-mail prosimy o zawarcie stosownej klauzuli zgody na przetwarzanie tych danych w treści CV.

 

 

VI. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane?

W celu zabezpieczenia i ochrony Twoich danych Grupa No Problem przeprowadziła kontrole oraz wdrożyła rozwiązania, które chronią dane zgodnie z nowymi rozporządzeniami RODO. Zaprojektowaliśmy system ochrony danych dostosowany do sposobu działalności ora świadczonych usług.

 

 

VII. Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

  • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
  • Prawo uzyskania kopii danych,
  • Prawo do sprostowania,
  • Prawo do usunięcia danych,
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • Prawo do przenoszenia danych,
  • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
  • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych,
  • Prawo wycofania zgody oraz
  • Prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

VIII. W jaki sposób korzystamy z plików cookies?

Podczas wizyty na naszej stronie www zbieramy jedynie dane niekwalifikowane jako dane osobowe. Są to: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Są to dane statystyczne monitorujące ruch użytkowników na stronę. Nasza strona www. NIE pobiera danych w celu personalizowania, dostosowywania treści lub reklam.

 

 

IX. Kontakt

W sprawach związanych z RODO możesz skontaktować się z nami w siedzibie firmy w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 5/11 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresami:

Grupa No Problem zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowego prawa na tej stronie.